AUTOMATIZACE


Řízení linek pomocí PLC a linkové senzoriky na sledování on-line procesů. Analýza dat a výstupů. Řízení lineární posuvů a servomotorů, sledování procesu v on-line zobrazení na obrazovce, analýza dat.